Leasing a pojištění

Zajistíme Vám finanční leasing nebo úvěr na Vaše nové i ojeté vozidlo.

Spolupracujume se společnostmi ČSOB leasing a Unicredit leasing.

Pojištění

Sjednáváme kompletní pojištění vozidel u širokého výběru pojišťoven,jako např.Uniqa, ČSOB, Allianz, Kooperativa, ČPP a další.

Případné likvidace pojistných událostí vyřídíme za Vás a to na základě plné moci.

Zákaznický úvěr

Nabízíme Vám účelový zákaznický úvěr Optimal LeaseCredit pro pořízení automobilů.

Hlavní výhodou úvěru je skutečnost, že se předmět stává ihned Vaším majetkem a máte navíc možnost úvěr kdykoliv doplatit.

Čím je úvěr Optimal LeaseCredit výhodný?

 • předmět financování se ihned stává Vaším majetkem
 • maximální výše úvěru není omezena
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců)
 • možnost splácení v korunách i eurech (EUR jen pro podnikatele a komoditu nákladních automobilů, strojů a zařízení)
 • splátka úvěru není zatížena DPH
 • neměnná výše měsíčních splátek
 • možnost předčasného splacení
 • pojistné hrazené ve splátkách
 • volitelně – pojištění schopnosti splácet hrazené ve splátkách

Čím je úvěr Optimal LeaseCredit výhodný pro podnikatele?

 • předmět financování se ihned stává Vaším majetkem – vhodné také pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
 • zákazník – podnikatel je vlastníkem předmětu financování a od počátku smlouvy a provádí jeho daňové odpisy
 • optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku
 • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení

Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení.

Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

V posledních letech prošel finanční leasing řadou legislativních změn. Zde naleznete jejich přehled a řešení nabízené ČSOB Leasing.

Čím je finanční leasing výhodný?

 • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
 • výhodné pojištění hrazené ve splátkách
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

 • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
 • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
 • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy – mimo-bilanční financování (dle českých standardů)

Další formy finančního leasingu:

Zpětný leasing: specifická forma leasingu, která je založena na odkupu věci, která je již ve vlastnictví zákazníka a následném splácení formou leasingových splátek. Cílem operace je získání potřebné hotovosti pro zákazníka

Subleasing: předmět leasingu je se souhlasem ČSOB Leasing pronajatý formou podnájmu leasingovým nájemcem třetímu subjektu

PRIBOR+: leasingový úrok je smluvně vázán na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit – výsledkem jsou pohyblivé leasingové splátky

Eurový leasing: finanční leasing uskutečňovaný v EUR